کلاس ششم نورآباد دلفان
ملغمه ای از آموزش ابتدایی وپرورشی 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
[ سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤ ] [ ٤:۱٦ ‎ب.ظ ] [ رضایی راد ]

طریقه پوست کندن سیب زمینی

لطفا این فیلم چند دقیقه ای را دانلود کنید جالبه دانلود نمایید

پوست کندن سیب زمینی در 5 ثانیه

[ دوشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٤ ] [ ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ ] [ رضایی راد ]

حکایتی عجیب

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺭﺍﻩ، ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺍﺵ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺩﺭﺷﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
" ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ، ﻣﺎ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻩ ﯼ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ !
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ، ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺶ ﺭﺍ ﻓﻮﺭﺍً ﭘﺎﺭﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﺪ .
ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﻮﺵ ﺟﺎﻥ ﮐﺮﺩ.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ، ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺮﻭﺩ؛ ﻭﻟﯽ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ، ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ : ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﭘﻮﻝ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻩ ﯼ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺖ؟ !
ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :
ﭼﺮﺍ ﻗﺮﺑﺎﻥ، ﻣﺎ ﭘﻮﻝ ﻏﺬﺍﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻩ ﺗﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻭﻟﯽ
ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺷﻤﺎﺳﺖ !
ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﻨﺰ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺼﺪﺍﻕ
ﺩﺍﺭﺩ ! ...
ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻬﺎﯼ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ :
ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ، ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ، ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﺯﺩﺍﯾﯽ، ﻣﺜﻞ
ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺯﺍﯾﯽ، ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻲ ﺭﻭﻳﻪ ﻯِ ﺁﺏ، ﻣﺜﻞ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ
ﺩﻳﮕﻪ .....
ﻛﺎﺵ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ، ﻛﻤﻰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻨﻴﻢ ...
 
http://hamejorajil.persianblog.ir/post/76
[ یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤ ] [ ۸:٢۳ ‎ق.ظ ] [ رضایی راد ]

هشدار لطفا این فیلم چند دقیقه ای را دانلود کنید

 

کلیپ دزدیده شدن اطلاعات شخصی افراد از طریق باتری موبایل

[ شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤ ] [ ٧:٠٠ ‎ق.ظ ] [ رضایی راد ]

امام محمد باقر (ع):
سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید،‌ اگر چه او خود،‌ بدان عمل نکند.

[ شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤ ] [ ۱:٢٠ ‎ق.ظ ] [ رضایی راد ]

خدایا مادرم را از کسانی قرار بده که آتش جهنم به او بگوید :عبور کن.و بهشت به او بگوید: قبل از اینکه تو را ببینم مشتاق تو بودم.

[ چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤ ] [ ٦:٢٥ ‎ب.ظ ] [ رضایی راد ]

از قلم چی زنگ زدن میگن 4 میلیون بهت میدیم نگو می اومدی کلاس های ما

لطفا پول خود را بی خودی به قلم چی ندهید

[ چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤ ] [ ٦:۱٩ ‎ب.ظ ] [ رضایی راد ]

سفیر انگلیس در دهلی از مسیری در حال گذر بود ، میبیند یک جوان آگاه هندی ، لگدی به گاوی میزند ، گاوی که درهندوستان مقدس است ، سفیر انگلیس از خودرو خود پیاده شده و به سوی گاو میدود و گاو را می بوسد و در این لحظه گاو ادرار میکند و سفیر انگلیس با ادرار گاو دست و صورتش را می شورد و بقیه مردم حاضر که میبینند یک غریبه اینقدر گاو را محترم میشمارد ، سجده میکنند در جلوی گاو و آن جوان لگدزن را مجازات میکنند همراه سفیر انگلیس می پرسد چرا این کار را کردید ؟ ! سفیر میگوید لگد این جوان آگاه ، فرهنگ هندوستان را پنجاه سال میخواست جلو بیاندازد ، ولی من نگذاشتم !!!!!

[ چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤ ] [ ٥:٥٢ ‎ب.ظ ] [ رضایی راد ]

سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.

 

 

برتولت برشت: "شاید بتوان به یکنفربرای همیشه دروغ گفت و می توان به همه برای یکبار دروغ گفت، اما به همه برای همیشه نمی توان دروغ گفت."

 

[ چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤ ] [ ٢:٥٧ ‎ق.ظ ] [ رضایی راد ]

شب بود ، شمع بود ،

من بودم و غم …

شب رفت ، شمع سوخت ،

من موندم و غم …

[ یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٤ ] [ ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ ] [ رضایی راد ]


برای کسی که
میفهمد
هیچ توضیحی لازم نیست
و
برای کسی که
نمیفهمد
هر توضیحی اضافه است
آنانکه میفهمند
عذاب میکِشند
و
آنانکه نمیفهمند
عذاب می دهند
مهم نیست
که چه "مدرکی" دارید
مهم اینه
که چه "درکی" دارید
مغزِ کوچک
و دهانِ بزرگ
میلِ ترکیبیِ بالایی دارند
کلماتی که
از دهانِ شمابیرون می آید
ویترینِ فروشگاهِ شعورِ شماست
پس
وای بر جمعی
که لب را
بی تامل وا کنند
چرا که
کم داشتن و زیاد گفتن
مثلِ
نداشتن و زیادخرج کردن است!
پس نگذارید
زبانِ شما
از افکارتان جلو بزند!!!

[ سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤ ] [ ٥:۱٢ ‎ق.ظ ] [ رضایی راد ]

واقعا شرکت کنندگان در این مسابقه که خانم هستند در سطح پایین اطلاعات عمومی و درسی هستند بی جهت در یک مسابقه تلویزیونی شرکت میکنند و وقت مردم تباه میکنند در حد چند دقیقه هست لطفا دانلود کنید ولی شما بی مطالعه در این گونه مسابقات شرکت نکنید 

بر روی دانلود کند یا سرکت کم  کلیک کنید بعد صبر کنید زمان مورد بگذرد بعد بروی دانلود فایل و سپس دانلود کلیک نمایید----چند مرحله باید کلیک کنید

 

دانلود مسابقه ثانیه ها با حضور خانمها

[ سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤ ] [ ٢:٥٦ ‎ق.ظ ] [ رضایی راد ]

دعاى روز اوّل :  دریافت فایل صوتی

 اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِیامى فیهِ صِیامَ الصّاَّئِمینَ وَقِیامى فیهِ

خدایا قرار ده روزه ام را در این ماه روزه روزه داران واقعى و شب زنده داریم را

قیامَ الْقاَّئِمینَ وَنَبِّهْنى فیهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلینَ وَهَبْ لى جُرْمى فیهِ

نیز همانند شب زنده داران و بیدارم کن در آن از خواب بیخبران و جنایتم را بر من ببخش

یا اِلهَ الْعالَمینَ وَاعْفُ عَنّى یا عافِیاً عَنِ الْمُجْرِمینَ

اى معبود جهانیان و درگذر از من اى درگذرنده از جنایتکاران

 

دعای روز دوّم:   دریافت فایل صوتی

 اَللّهُمَّ قَرِّبْنى فیهِ اِلى مَرْضاتِکَ وَجَنِّبْنى فیهِ مِنْ سَخَطِکَ وَنَقِماتِکَ

خدایا نزدیکم کن در این ماه بسوى موجبات خوشنودیت و دورم ساز در آن از خشم و عذابت

وَوَفِّقْنى فیهِ لِقِرآئِةِ ایاتِکَ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ

و موفقم دار در این روز بخواندن آیات قرآنیت به رحمت خود اى مهربانترین مهربانان

 

بقیه دعاها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤ ] [ ٤:٢٦ ‎ق.ظ ] [ رضایی راد ]

 سفارش و خرید آنلاین کتب درسی دوره ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 95-94

به اطلاع کلیه اولیا و مسئولین محترم مدارس می رساند: 
ثبت سفارش و خرید آنلاین کتب درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 95-94 برای مناطق نوزده گانه شهر تهران، در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی www.irtextbook.com فعال گردیده است و تا پایان تیرماه 1394 ادامه خواهد داشت.
کد ملی دانش آموز و سریال شناسنامه برای ورود وخرید - سفارش کتاب  لازم است
 توجه : فقط دانش آموزانی می توانند وارد سیستم شده و اقدام به سفارش و خرید کتاب درسی نمایند که در سال تحصیلی 95-94 در سامانه سناد، ثبت نام آنها انجام شده باشد
[ سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤ ] [ ۳:٥٠ ‎ق.ظ ] [ رضایی راد ]

آیین نامه اجرایی سنجش و ارزشیابی( امتحانات و...)

بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

http://uplod.ir/sgpevts0t1s8/.pdf.htm

زحمت گرد آوری این مطلب بر عهده همکار گرامی آقای امید علی شیخی کارشناس مسئول امتحانات شهرستان دلفان

[ یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤ ] [ ٦:٥۳ ‎ب.ظ ] [ رضایی راد ]

نتایج تیزهوشان (سمپاد) ونمونه دولتی استان لرستان

بر روی لینک زیر کلیک نمایید

کد ملی دانش آموز و شمار شناسنامه پدر او-

یا کد رهگیری  و رمز هر کدوم راحت تر هستید وارد سایت شوید

 نمونه دولتی و تیز هوشان

[ یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٤ ] [ ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ ] [ رضایی راد ]

سکه ها همیشه سر و صدا میکنند...

اما پول های کاغذی همواره ساکتند .

پس وقتی ارزش شما زیاد می شود ساکت و فروتن باقی بمانید.

با تشکر از خانم مردای فر(مدیر) و خانم حسنود (مشاور) دبیرستان نمونه دولتی نور الشتر

بخاطرزحمت تهیه این مطلب

[ یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٤ ] [ ٤:۳٠ ‎ب.ظ ] [ رضایی راد ]

[ شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٤ ] [ ٦:٥٥ ‎ق.ظ ] [ رضایی راد ]

 

http://saja.medu.ir

 

اولیا گرامی توجه نمایند:
چنانچه تاکنون فرزندتان را در مدارس پیش دبستانی ثبت نام نکرده اید و یا مدرسه پیش دبستانی اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه دانش آموزی ننموده، مشخصات فرزند شما در پایگاه وزارت آموزش و پرورش موجود نبوده و لذا باید از بخش ثبت نام جدیدالورود وارد سامانه گردید.
خلاصه کلام اگر پیش دبستانی دارد از قسمت ورود به سامانه اگر پیش دبستانی نرفته دانش اموز از قسمت ثبت نام جدید الورود
 

 

برای  بعضی اولیا که با اینترنت اشنا نیستند کمی سخت هست باید از کافی نت ها و دوستان خود کمک بگیرند  

اولیای عزیز از بخش دانش اموزی وارد سامانه فوق شوید

توجه بعد از ثبت نام پرینتی از ثبت نام را تحویل مدیر مدرسه دهید

اولیا و دانش آموزان گرامی، زمان ثبت نام موقت پایه اول ابتدایی در مدارس شاهد تا تاریخ 1394/3/20 تمدید شد.

دریافت فایل راهنمای شرایط و ضوابط پیش ثبت نام

اگرامتیاز یا اطلاعات را وارد نکردید از بخش ویرایش میتوانید دوباره اصلاح کنید

اولیا و دانش آموزان گرامی، به منظور ویرایش پیش ثبت نام انجام شده می توانید از بخش «ورود به سامانه» اقدام نمایید

در این سامانه اولیای دانش اموزان کلاس اول یا بدو ورود باید فرزتدندانشون را ثبت نام کنند در یک قسمت امتیاز شاهد یا ایثار گری و ...ثبت کنند بعد مدیران مدارس شاهد به کمک کارشناسان اداره از میان انها که امتیاز بیشتری دارند در اولویت ثبت نام قرار می دهندمثلا بعد از ثبت اطلاعات نو اموز و پدر ومادر و امتیازات انها - یک دانش اموز مثلا امتیاز 500 گرفته و دانش دیگر 300 اولویت به دانش اموز 500 امتیازی میدهند و البته دوری و نزدیکی به مدرسه و چیزهای دیگر هم  ....

برخی از امکانات این سامانه عبارتند از : 

 

 • مدیریت فرآیند پیش ثبت نام و پذیرش دانش آموزان مدارس شاهد
  • ثبت تقاضا توسط دانش آموز یا اولیا دانش آموز
  • بررسی تقاضاها توسط مدرسه
  • نظارت و تکمیل امور در سطوح منطقه و ادارات کل
 • مدیریت وضعیت فعالیت های عبادی، قرآنی و تشکل های دانش آموزی در مدارس شاهد
 • مدیریت تشکیل کلاس های تقویتی (جبرانی) مدارس شاهد و طرح پراکنده
 • مدیریت تشکیل کلاس های پیش نیاز پایه های ورودی دبیرستان های شاهد دوره اول و دوم
 • مدیریت وضعیت دانش آموزان پذیرفته شده در دانشگاه های کشور مدارس شاهد و ایثارگران و طرح پراکنده شاهد
 • مدیریت وضعیت کارکنان مدارس شاهد و ایثارگران و طرح پراکنده شاهد
 • و ...

 

[ چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٤ ] [ ۳:٥٤ ‎ب.ظ ] [ رضایی راد ]

علی سلام

فردا دیگه هیچوقت نمی بینمت .. این نامه رو مینویسم و از بالای حیاط میندازم خونتون .. فردا بخون .. امشب خیلی خوشحالم .. قراره بعد شام من وخواهرکوچکم با مامان واسه همیشه بریم پیش بابا .. خودت هم میدونی بابام دوسال رفته پیش خدا ..

مامان میگه ما تو این دنیا کسی رو نداریم .. راست میگه .. از وقتی بابا رفته اصلا کسی طرف خونه ما نمیاد .. فقط بعضی وقتها یه آقایی با ماشین میاد وبرامون خوراکی میاره ..

علی مامان گفته آنجایی که میریم کلی خوراکی خوشمزه داره و میتونیم هرچی دلمون خواست بخوریم .. تازه آنجا دیگه مدرسه نمیریم وهمیشه بازی می کنیم .. آنجا خواهرم دیگه مجبور نیست با عروسک پارچه ای بازی کنه .. کلی اسباب بازی آنجا هست .. آنجا دیگه مثل خونه ما نیست که تابستون گرم باشه وزمستون هم از سرما تا صبح بلرزیم .. مامان گفته هواش همیشه خوبه .. شبها راحت میتونیم بخوابیم ..

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤ ] [ ٧:٥۸ ‎ق.ظ ] [ رضایی راد ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
RSS Feed

جستجودر اين وبلاگدر اين وب
در كل اينترنت
مترجم سايت
ساعت نظر انلاین امار خبر موسيقي کد هدایت ليگ داستان
 جمله تصادفي

.

آيا ميدانيد
كد لينك