اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون جامع شهرستان دلفان (استان لرستان)

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون جامع شهرستان دلفان (استان لرستان)

نکته مهم دانش آموزانی که یه رنگ دارند امتیازمساوی کسب کرده اند . 

توجه اسامی پذیرفته شدگان به تربیت امتیاز مرتب شده اند

( ازشماره یک تانفر اخر )

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید