طرح پیشنهادی برای مطالعه دروس ابتدایی بخصوص ریاضی

معرفی کتاب های مطالعه شده توسط دانش آموزان

در این طرح هرکدام از دانش آموزان تاکنون کتابی غیر از کتاب های درسی خود رابه دیگر دوستانشان معرفی میکنند که آنرا خرید یا به امانت مطالعه نمایند.

اولین پیشنهاد توسط ابوالفضل خزایی دانش آموز پایه ششم

نام کتاب:آزمون هوشمندتألیف اسکندر ظاهری

/ 0 نظر / 10 بازدید