پودمان ها و پروژه های درس کاروفن آوری پایه ششم ابتدایی

 

تعاریف پروژه طراحی و ساخت و پودمان کار:

پروژه طراحی و ساخت: پروژه ای است که دانش آموز پایه ششم ابتدایی در درس کار و فناوری بر اساس فرآیند طراحی و ساخت (تعیین مساله طراحی ، حل مساله طراحی و مرحله ساخت) محصولی را می سازد و این فرآیند را تجربه می کنند. در این فرآیند دانش آموزان با نیاز سنجی، تعیین مساله، تعیین محدودیت ها، طراحی و حل مساله، برنامه ریزی، ایده پردازی، ارائه راه حل های متفاوت، کار با فناوری ها، مواد گوناگون، ساخت محصول، کنترل کیفیت و مستند سازی آشنا می شوند. این فرآیند تاکید بر چرخه تولید علم، تولید فناوری و تولید محصول (ایده تا محصول) دارد. در ساخت یک محصول ممکن است دانش آموزان روش های گوناگونی را به کار گیرند در پروژه طراحی و ساخت ممکن است علوم و موضوعات متفاوتی به کار رفته باشد. برای نمونه در پروژه طراحی و ساخت خودرو برقی از مکانیک، برق و هنر همزمان استفاده می شود(به زبان ساده). در پروژه ها تاکید بر اجرای فرایند طراحی و ساخت توسط دانش آموزان است.

پودمان کار: یک شغل از چندین پودمان کار تشکیل شده است. لذا پودمان کار قسمت کوچکی از یک شغل می باشد که دانش آموز، آن را بر اساس اصول و قوانین شغلی فرا می گیرند. در پودمان کار، دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مشاغل، فرهنگ کار، ابزارهای واقعی ، مهارت، دست ورزی، اصول اولیه کار، ایمنی و بهداشت در کار و جامعه پذیری را تجربه می کنند. هدف از آموزش پودمان کار در پایه ششم، رسیدن به مهارت در انجام کامل یک شغل توسط دانش آموز نیست. معمولا ابزارها ، مواد و روش انجام کار در پودمان کار، از قبل مشخص است. در پودمان های کار پایه ششم، انجام کارهای ساده و اولیه در نظر گرفته شده است.

نکته: در درس کار و فناوری پایه ششم پروژه های طراحی و ساخت و پودمان های کار از یکدیگر مستقل هستند.

فایل کلیات درس کار وفناوری پایه ششم(pdf)

فایل خلاصه کلیات درس کار وفناوری پایه ششم

فایل فرایندطراحی وساخت


فایل های پروژه های طراحی وساخت (غیرقابل استناد):


ساک دستی


گردونه تصویر


خودرو برقی


مشابه نگار


چی به چی مربوطه


خودرو کشی


ساخت آینه کروی


دقت سنج


فایل های پودمان  کار (غیرقابل استناد):


احجام تزئینی


بافندگی


گلدوزی


خیاطی


سبزی کاری


آزمایشگر مدار


گل کاری


الکترو موتور


کار با فلز


ساخت ماکت سازه


کار با چوب


رسامی

 

/ 3 نظر / 103 بازدید
بیژن

سلام. خسته نباشید پاورپوینت های بسیار زیبایی اینجاست از این همه زحمت تون تشکر می کنم موفق باشید

ثقف

چرامنبع معرفی نمی کنی؟

خیلی خیلی ممنون