هنگام فراموشی این دعا را بخونید

خیلی وقتها شده که چیز مهمی را فراموش میکنیم و فراموشی اسباب ناراحتی ما را فراهم میکند.

 

 امروز دعایی از امام صادق علیه السلام برای رهایی از فراموشی میخوانیم:

 

عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال:

 

 اذا أنساک الشیطان شیئا فضع یدک علی جبهتک و قل:

 امام صادق علیه السلام فرمودند:

هنگامی که شیطان چیزی از یادت برد، دستت را بر پیشانیت قرار بده و بگو :

خدایا از تو درخواست میکنم ای به یاد آورنده ی خوبی، و عمل کننده و امر کننده به خوبی،

 این که درود فرستی بر

محمد و آل محمد و به یاد بیاوری برای من آن چه را که شیطان موجب فراموشی آن شده است.

 

 

منبع:

مکارم الاخلاق، باب فی النسیان، صفحه

 http://takeyentezar313.blogfa.com

 

/ 0 نظر / 11 بازدید