ضرایب دروس امتحانی مدارس خاص

ریاضی ۲۵ سوال با ضریب ۳

 

علوم تجربی۱۵سوال با ضریب ۲

 

علوم اجتماعی ۱۰ سوال با ضریب ۱

 

هدیه های آسمانی وقرآن ۱۵ سوال با ضریب ۲

 

فارسی ۱۵ سوال با ضریب ۲

 

ضمناهر پاسخ نادرست یک سوم نمره ی منفی دارد.

 

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
ر

بیا ققنوس

ر

بیا لوس چت

ر

قسنت نظرات خراب نیست امتحانش کردم در تاریخ های گذشته نظرات فعال هستن