عقرب وفرشته

روزی فرشته ای عقربی را دید که درون آب دست و پا می زند او تصمیم گرفت عقرب را نجات دهد اما عقرب انگشت او را نیش زد فرشته باز هم سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد، اما عقرب بار دیگر او را نیش زد. رهگذری او را دید و پرسید: برای چه عقربی را که نیش می‌زند نجات می دهی؟ فرشته گفت: این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشق بورزم. چرا باید مانع عشق ورزیدن شوم به این دلیل که عقرب طبیعتش نیش می زند؟

برگرفته از نصیحت یک دوست به کوچکتر خود

/ 3 نظر / 6 بازدید
مهدی

سلام, اگه از طرفدارهای بازی و گیم هستی. به من هم یه سر بزن

نسیم

گشنگ نوشتی عزیزم. به من هم یه سر بزن

الهام

می دونستی می تونی از این وبلاگت در آمد داشته باشی. به من هم یه سر بزن