همراه باپاسخ ازکانون فرهنگی آموزش

آزمون فصل تناسب

به نام خدا
سؤالات تستی ریاضی بهمن ماه کانون فرهنگی آموزش همراه باپاسخ رابرای شما دانش آموزان گلم ویرایش کردم.برای دریافت باذکرصلوات کلیک کنید

 

 

تستی فارسی بهمن ماه ازکانون فرهنگی آموزش همراه باپاسخ

سوالات تستی فارسی بهمن ماه ازکانون فرهنگی آموزش همراه باپاسخ رابرای شمادانش آموزان ویرایش کردم .برای دریافت کلیک کنید.

 

 زحمت تهیه امیر حسین خزایی

/ 0 نظر / 17 بازدید