بخشش سخته اما ارزشش بسیاره

سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.

 

 

برتولت برشت: "شاید بتوان به یکنفربرای همیشه دروغ گفت و می توان به همه برای یکبار دروغ گفت، اما به همه برای همیشه نمی توان دروغ گفت."

 

/ 0 نظر / 25 بازدید