چهار مورد غیر قابل جبران

چهار چیز هست که غیر قابل جبران و برگشت ناپذیر هست .

سنگ بعد از این که پرتاب شد

دشنام .. بعد از این که گفته شد..

موقعیت .... بعد از این که از دست رفت...

و زمان... بعد از این که گذشت و سپری شد...

There are 4 things that you cannot recover

The stone... ...after the throw

The word... palavra... ...after it’s said

The occasion.... after the loss

and...The time.....after it’s gone

/ 1 نظر / 40 بازدید
روشنکار

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن كه روح را بر جسم شرف است. زيرا معلم سبب كمال و تربيت روحاني است و پدر سبب تربيت جسماني. در هر ملت چراغي است كه به عموم افراد نور مي‌دهد و آن معلم است. ويكتور هوگو [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] روزتان مبارک !