زندگی ومرگ

 

 انچه نامش زندگی بود ما را کشت

 

مانده ام انچه نامش مرگ است با ما چه می کند

 

منو که می گذارین تو قبر بزنین به شونم بگین هی رفیق سخت گذشت اما دیدی که گذشت

گاهی درمشکلات سکوت باید کرد شاید خداوند حرفی برای گفتن دارد!

 

/ 0 نظر / 49 بازدید