بازی بسکتبال آموزشی برای ریاضی

http://lrn.ir/Default.aspx?tabid=82&ItemID=90بازی بسکتبال

توضیحات فایل:

روال این بازی به این صورت است که شما باید جهت پرتاب را با توجه به جواب درست مسئله انتخاب نمایید تا پرتاب شما به گل تبدیل گردد.

این بازی یک بازی مهیج و آموزشی می باشد.

/ 0 نظر / 14 بازدید