چند جمله زیبا

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

"آنان را که با افکاری پاک و فطرتی زیبا، در قلب دیگران جای دارند، هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانه اند."


◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
" توهین ها مانند سکۀ تقلبی اند . ما ناگزیریم آنها را بشنویم ، ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم "

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘"دوست کسی است که در کنار او می توانید خودتان باشید."

/ 1 نظر / 8 بازدید
hamid

سلام ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است . ژان ژاک روسو وبلاگ پر محتوایی دارید به وب من هم سری بزنید لینک و نظر یادتون نره