پاسخ دکتر حسابی به سوال دانشجویش


پاسخ دکتر حسابی :


یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت :

 شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید.

من که نمی خواهم موشک هوا کنم . می خواهم در روستایمان معلم شوم .

 
دکتر جواب داد : تو اگر نخواهی موشک هوا کنی و

 فقط بخواهی معلم شوی قبول ،

ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا ،

 نخواهد موشک هوا کند.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید