30 سوال تستی علوم ششم فصل های 9-8-7 همراه با پاسخ

 

 جهت شرکت در آزمون تیز هوشان ونمونه دولتی وافزایش اطلاعات عمومی دانش آموزان

همرا ه باجواب -------      دراخرسوالات جواب ها داده شده اند.

 

 

 

30 سوال تستی علوم ششم فصل های

 

 9-8-7 همراه با پاسخ

 

 

 

/ 1 نظر / 111 بازدید