یکی رفت

یکـی رفتُیکـی موندُ

یکـی از غصه هاش خوندُ √یکـی بردُ√

یکـی باختُیکـی با قسمتش ساختُ

یـکی بخشیدیـکی از آرزوش ترسید

یـکی بَـد شُـدیـکی رَد شُـد

یـکی پا بند مقصد شد

تو اما باش... !!! خُـدا ایـنجـاستْ !!!

/ 2 نظر / 7 بازدید
هفتمی

سلام با تشکر از وب خوبتون اقای رضای شما که عکس طبیعت نوراباد روگذاشتید ای کاش که می گفتید که این طبیعت دا ره ار دست می ره

هفتمی

باتشکر