ماده 7 آیین نامه ابتدایی

اطلاعیه نحوه استفاده از ماده ۷ آیین نامه ابتدایی

توصیفی

در خصوص نگارش جدید و نحوه استفاده از ماده ۷ آیین نامه ابتدایی ارزشیابی توصیفی موارد ذیل جهت آگاهی به اطلاع رسانده می شود.

الف)دانش آموزانی که در ارزشیابی شهریور ماه حداکثر در دوماده درسی (به استثنای ریاضی و فارسی) به سطح پیشرفت قابل قبول نرسند و نیاز به تلاش بیشتر  کسب کنند با استفاده از تبصره ۱ ماده ۷ قبول شناخته و... بقیه در ادامه مطلب یا لینک ابی را کلیک نمایید در بالا نوشته

/ 0 نظر / 43 بازدید