سپاس معلم

گلگلگلگلگلگلگلگلگلگل

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن که روح را بر جسم شرف است. زیرا معلم سبب
کمال و تربیت روحانی است و پدر سبب تربیت جسمانی.

در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور می‌دهد و آن معلم است. ویکتور هوگو

گلگلگلگلگلگلگلگلگلگل
روزتان مبارک !

با تشکر از همکار گرامی روشنکار

/ 1 نظر / 44 بازدید